Fastigheten Oxen 5 i TrollhättanFastigheten Oxen 5 i Trollhättan
Willhem
Minskad energianvändning

Solhybrid- och bergvärmesystem gör skillnad i Trollhättan

På Stora Håjumsgatan i Trollhättan ligger fastigheten Oxen 5. Husen som stod färdiga 1939 värmdes upp med fjärrvärme och förbrukade 148 kWh per kvadratmeter och år i inköpt energi. Det ville Willhem ändra på.

Josef Gotlén, teknisk förvaltare på Willhem i Trollhättan Josef Gotlén, teknisk förvaltare på Willhem i Trollhättan

Hur gick ni till väga?

– Vi gick ut med ett lite annorlunda underlag. Vi specificerade inget särskilt system eller lösning utan gav bara förutsättningarna och vad vi ville uppnå. Sen fick entreprenörerna komma med förslag, säger Josef Gotlén, teknisk förvaltare på Willhem i Trollhättan.

Det var ett av förslagen som stack ut. En kombinerad solhybrid- och bergvärmelösning. Värmen som uppstår när solen skiner på solcellerna tas om hand och används för att ”ladda” borrhålen för bergvärmen. Det gör både solcellerna och bergvärmen effektivare.

Varför valde ni den här lösningen?

– En vanlig åtgärd för att minska den inköpta energin är att installera bergvärme. Köper du 1 kWh el får du ut kanske 3 kWh värme, på grund av pumpens så kallade COP-tal (Coefficient of Performance). Problemet är att få plats med borrhålen, särskilt inne i stan, säger Josef Gotlén.

Rekommendationen är att det ska vara minst 20 meter mellan varje borrhål, annars kan de ”stjäla” värme från varandra.

– Eftersom den här lösningen ”laddar” borrhålen med värme, kan de ligga tätare ihop. Då blir det möjligt att borra tillräckligt med hål för att värma en större byggnad med bergvärme, säger Josef Gotlén.

Nära 50 procent minskning

Resultaten, både i termer av inköpt energi och ekonomiskt, har varit väldigt bra.

– Hela systemet har gått i ett år nu och vi är nere på 76 kWh per kvadratmeter i inköpt energi, vilket är en minskning med nära 50 procent. Solcellsanläggningen bidrar med att sänka energianvändningen med 5,5 kWh/kvm och överskottet på 4 500 kWh säljs ut på nätet. Det är bättre än vi hade trott. Återbetalningstiden beror ju lite på hur höga energipriserna är, men vi hade räknat med cirka 15 år. Med de här resultaten kommer den bli kortare, säger Josef Gotlén.

Läs mer

I vår blogg Hemma hos Willhem kan du läsa mer om livet i och omkring våra hus och gårdar. Här kan du bland annat ta del av vad vi gör för att minska klimatpåverkan och hur vi tar hand om våra fastigheter.