......
Willhem
Willhem bygger:

Smarta hyresrätter för de boendes behov

Willhem har många spännande projekt på gång för den som vill bo där ingen har bott förut. Det långsiktiga målet är att byggstarta 500 lägenheter om året. Vi tog oss en pratstund med Rikard Norström, nyproduktionschef på Willhem, för att diskutera strategi och hållbarhet inom nyproduktion.

Rikard Norström

Hållbart boende

Efterfrågan på möjligheten att leva hållbart och uppkopplat är stor och Willhem planerar bostäder utefter hyresgästens behov och önskemål. Willhem har ambitionen att bygga enligt miljöbyggnads riktlinjer så att husen och lägenheterna ska vara hållbara och få hyresgästerna att trivas och må bra över tid.

– Vi är måna om att skapa förutsättningar för hållbar mobilitet med bilpooler och smidiga lösningar för de som cyklar. Men även saker som smart avfallshantering, digitala postboxar och hur vi utvecklar den bästa servicen för våra kunder är viktigt för oss, säger Rikard.

Spännande fastighetsprojekt bryter ny mark

Hyresrättsbehovet är stort och det finns potential i att konvertera outnyttjade ytor i fastigheterna till hyresrätter. Fastighetsägare kan med kreativitet skapa nya bostäder i befintliga byggnader och behöver då inte ta ny mark i anspråk. Något som är gynnsamt för att utveckla hyresrätter i stadsmiljö.

– Vår grundstrategi för nyproduktion är att hitta projektmöjligheter på egen mark. I centrala Borås har vi till exempel en mindre markplätt som födde tanken att bygga något riktigt högt. Vi startade med ett förslag som omfattade tio våningar och efter en aktiv och positiv dialog med Borås Stad landade det slutliga förslaget i 22 våningar. Det är verkligen ett spektakulärt projekt med hyresrätter som i nuläget befinner sig i detaljplaneskedet, säger Rikard.

Välkomnar innovativa idéer

Willhems strategi är att vara en liten utpräglad beställarorganisation med de kompetenser som krävs för respektive projekt. Beslutsvägarna är korta och företagskulturen uppmuntrar innovativa och goda idéer med teknisk förankring som kan testas direkt i verksamheten. Willhem letar alltid efter fler medarbetare som på olika sätt har sin bas i planering, projektering eller genomförande av nybyggnation.

– Vi är en platt organisation som inte är rädda för att prova nya innovativa saker som kan föra verksamheten framåt. Vi har Första AP-fonden som trygg finansiär och ägare i bakgrunden och det vi genererar går tillbaka till den svenska pensionssystemet. Det är en bra grund att stå på, säger Rikard.

Vill du veta mer?

På willhem.se kan du läsa mer om våra nyproducerade lägenheter om du är intresserad av att veta mer om Willhems nyproduktionsprojekt.