Maria NovotnyMaria Novotny
Willhem

Willhem drar igång digital kundpanel

Vad tycker våra kunder, vilka behov har de och hur kan vi bli bättre? För att få svar på den typen av frågor testar vi nu en digital kundpanel. Maria Novotny, verksamhetsutvecklare för kundinsikter, berättar mer.

Får svar på "hur"

För att förstå hur vi kan förbättra oss, och varför, behöver vi djupare förstå behoven hos våra kunder. Dessa insikter hjälper oss att fatta beslut, arbeta med rätt prioriteringar och skapa värde för kunderna vilket i slutändan bidrar till affärsnytta.

– Det är guld värt att vi nu har en kundpanel som vi kan bolla frågor och idéer med. Vår bild kanske inte alltid stämmer överens med kundernas, eller så gör den det. Nu får vi det svart på vitt. Vissa svar kanske kommer att förvåna, andra blir istället ett kvitto på att vi arbetar med rätt saker, säger Maria.

Hur fungerar det?

– Vi skickar ut videofrågor till kunderna som de sen besvarar och ger input kring. När svaren har kommit in analyseras de och vi kan agera utefter det. Just nu testar vi verktyget för att se om det är något vi ska fortsätta med framöver, säger Maria.

Stort engagemang

Kunder från alla orter bjöds in för att delta och engagemanget har varit stort. Frågorna har bland annat handlat om trygghet, det bästa med hemmet och hur kunderna brukar anmäla ett ärende.

–  Om du tror att kunderna inte är intresserade av att tycka till, tänk om! Människor är engagerade och vill kunna påverka, inte minst när det gäller deras hem. Det är fantastiskt roligt att se alla genomtänkta och utförliga svar som flödar in till oss. När alla svar har analyserats kan vi se tydliga mönster. Vi kan redan använda oss av svaren som vi fick från kunderna angående trygghet. Vi ska nämligen ha en workshop där vi diskuterar vad vi kan göra för att jobba med kundnöjdheten i dessa frågor. Då blir panelens underlag en jättebra utgångspunkt, avslutar Maria.

Läs vidare

Här i vår blogg kan du läsa mer om vardagen på Willhem. Läs om livet i och omkring våra hus och gårdar, bland annat om hur det är att jobba hos oss, vad vi gör för att människor ska må bra och hur vi tar hand om våra hus.