SolcellerSolceller
Willhem

Solen, en av Willhems viktigaste energikällor

Strategin är att femdubbla mängden solenergi till 2030. Vi har redan kommit en bra bit på väg, men hur når vi målet? Det kan Nicklas Karlsson, fastighetsutvecklare energi, svara på.

Nicklas Karlsson

Förse en del av elbehovet

Sedan 2012 köper Willhem enbart förnybar el till sina fastigheter. Under flera år har bolaget gjort investeringar i energieffektivisering med exempelvis värmepumpar och mekanisk ventilation, vilket har ökat elektrifieringen av fastighetsbeståndet.

– Med en ökad elektrifiering blir det viktigare att vi själva kan tillgodose delar av vårt elbehov. Genom att investera i solenergi kan vi täcka en del av det egna behovet, dela med oss till våra hyresgäster och samtidigt hjälpa andra genom att mata ut överskottet på elnätet.

5 000 paneler varje år

Solenergin är en viktig spelare för Willhem och kommer vara ännu mer i fokus framöver. Strategin är att ha en totalt installerad effekt om 20 000 kW fram till år 2030, vilket innebär att producera el motsvarande 50% av bolagets elbehov.

– I dagsläget har vi installerat ca 3 700 kW solceller. För att lyckas nå målet behöver vi dubbla installationstakten mot tidigare år. Det innebär att vi ska installera ungefär 5 000 paneler varje år.

Långsiktig satsning

Senaste tidens energipriser har givetvis blivit ytterligare en drivande faktor för utbyggnaden av solenergi, men Willhem tänker mer långsiktigt.

– Slutmålet är att våra hyresgäster ska kunna ta del av solenergin och använda den när den gör mest nytta. Genom att vi exempelvis kan visuellt kommunicera med hyresgästerna när byggnaden producerar solel med ett överskott, då kan vi uppmana att tvätta eller att ladda elbilen, avslutar Nicklas.

Exempel på några av Willhems anläggningar

  • Påarp, Helsingborg: 760 kWp fördelat på 25 anläggningar som täcker en stor del av områdets elbehov en solig sommardag.
  • Mården, Västerås: 250 kWp, fördelat på 8 anläggningar
  • Skäggetorps centrum, Linköping: 255 kWp som förser köpcentrumet med solel.

Läs mer

Här i vår blogg Hemma hos Willhem kan du läsa mer om livet i och omkring våra hus och gårdar. Ta bland annat del av vad vi gör för att minska klimatpåverkan och framtidens boende i hyresrätt.