Ungdomar hjälper till att byggaUngdomar hjälper till att bygga
Willhem
Växaprojektet

Projektet som får unga på Andersberg att växa

Växaprojektet är ett initiativ för ungdomar mellan 13 och 15 år på Andersberg, Halmstad. Här får ungdomarna nyttiga erfarenheter, lär sig samarbeta och kan bidra till mer attraktiva utemiljöer i området.

När de flesta jobbar sina sista dagar innan semester, står några ungdomar och bygger vindskydd med tak och sittplatser. Det mäts, sågas, filas och skruvas.

– Har man aldrig kört med en skruvdragare, är det inte helt självklart hur man gör. Nu lär de sig att bygga, använda verktyg, samarbeta, lösa problem, planera sitt arbete och jobba med händerna, säger Lisa Angelin som är Willhems fastighetschef i Halmstad.

Ungdomar i Andersberg

Om Andersberg

Andersberg är en produkt av den moderniseringsvåg som svepte genom 60-talets Sverige. Man skapade så kallade ABC-städer (Arbeta-Bo-Centrum), med ljusa och hälsosamma bostäder. Andersberg byggdes 1965–1975. När de 1800 lägenheterna stod inflyttningsklara var bostadskön i Halmstad i princip lika med noll.

På senare tid har Andersberg betraktats som ett av landets riskområden som präglats av sociala problem. Det förebyggande arbetet är viktigt för att vända den negativa utvecklingen.

Tjej målar
Målarburk

Tar hand om Andersberg

Willhem och kommunala HFAB äger vardera cirka hälften av alla lägenheter på Andersberg. Båda parter är väldigt måna om att Andersberg ska vara en trygg och säker plats där de boende känner stolthet och trivsel.

– Vi på Willhem och HFAB tittade på hur vi med gemensamma krafter skulle kunna göra något åt situationen, berättar Lisa.

Citat

”I deras ögon försvinner bara skräpet, men vem tar bort det och hur mycket blir det?”

En åldersgrupp mellan stolarna

De sommaraktiviteter som tidigare erbjudits riktar sig enbart till barn mellan 6 och 12 år. För ungdomar mellan 16 och 18 år finns möjlighet att sommarjobba som minibovärdar.

– Men det fanns en lucka i åldersspannet 13–15 år, berättar Lisa. Där hade vi ingenting att erbjuda. Man har sett att detta är en väldigt känslig ålder, det är oftast då risken är som störst att man hamnar i dåligt sällskap, kommer efter i skolan, och i värsta fall hamnar i kriminalitet. Det vore fantastiskt mycket värt om vi kunde göra någonting åt det.

Vad handlar växaprojektet om?

Det finns restriktioner för vad 13–15-åringar får göra och inte. Arbetsmiljölagstiftningen är både hård och tydlig och behovet av handledning är stort.

– Det är därför vi arbetsledare, förklarar Lisa. Ungdomarna får handledning av äldre arbetsledare som är ansvariga.

Medverkande i Växaprojektet

Vad får barnen jobba med?

– En av deras viktigaste uppgifter är att plocka papper och skräp, berättar Lisa. Det är ett område med mycket folk och nedskräpning. Därför är syftet att skapa en förståelse hos de yngre om hur mycket det egentligen är. I deras ögon försvinner bara skräpet, men vem tar bort det och hur mycket blir det? Sedan får de göra roligare saker också – måla, bygga någon koja och så vidare.

Tjej målar bänk

Hur gick urvalsprocessen till?

– Det var viktigt att alla som sökte skulle få genomgå en riktig anställningsintervju, som en slags träning inför arbetslivet, säger Lisa. På det här sättet hjälper vi barnen att bygga ett CV. Kraven är höga idag, så den som har haft några sommarjobb innan man fyllt 18 år har ett försprång när det är dags att söka andra jobb.