UtemiljöUtemiljö
Willhem

Plan för attraktiva utemiljöer

Under 2018 inledde Willhem en större översyn av sina gårdar och utemiljöer som mynnade ut i ett nytt idéprogram. Projektet tar tillvara på de kvaliteter som redan finns i utemiljöerna och tillför nya idéer som fungerar långsiktigt.

Mycket handlar om att bygga upp den interna kompetensen inom området för att kunna ta ansvar för att det som görs nu också ska fungera för framtida generationer. Det handlar lika mycket om vilka växter som ska användas för att ge en överlappande blomning och lättskötta rabatter som trygghetsaspekter för dem som bor i området. Växter och buskar får till exempel inte växa sig för höga eller bilda mörka vrår.

Men det finns betydligt mer att tänka på. Ett träd som planteras nu når sin fulla prakt om 30-50 år och lever under flera generationer. Därför är det inte minst viktigt att vara rädd om de träd som redan finns på gårdarna, eftersom det tar många år att skapa motsvarande kvalitet. Projektet sätter även stort fokus på ett gott samarbete mellan fastighetsbolag och skötselentreprenör, något som är avgörande för att utemiljöerna ska hålla god kvalitet.