SolpanelerSolpaneler
Willhem

På god väg mot halverad energianvändning

Solceller är en viktig del i Willhems satsning på hållbarhet. Här berättar Sofia Rehn, hållbarhetsstrateg, om de strategier och planer som ligger till grund för satsningen.

Sofia Rehn, hållbarhetsstrateg på Willhem

Hur går era tankar om solceller?

– Solcellerna är en del i arbetet med att nå våra energimål, samtidigt som vi ökar andelen förnybar energi som används i våra byggnader. Vi har väldigt offensiva energimål – att energianvändningen ska halveras! Förutom att det är bra för klimatet så höjer det värdet på fastigheterna och sänker energikostnaderna, säger Sofia.

– Vi har inventerat en stor del av våra fastigheter för att bedöma förutsättningarna för att installera solceller. Om förutsättningarna finns så vill vi gärna investera i solceller, det är en bra affär för både Willhem och miljön, samtidigt som det bidrar till våra energi- och klimatmål.Vi har idag 800 kW installerad effekt solceller och planerar att investera över 100 Mkr i solenergi de kommande tre åren, säger Sofia.

Berätta mer om målen!

– Vårt mål är att halvera energianvändningen, och för att uppnå detta arbetar vi aktivt med den dagliga driften i kombination med investeringar i våra fastigheter. När det gäller utsläpp av växthusgaser är vårt mål att minska utsläppen per kvadratmeter med 63 procent till 2030, helt i linje med Sveriges nationella mål och Agenda 2030, säger Sofia.

Gör ni fler projekt för att nå målen?

– Att installera solceller är ett sätt att jobba mot målen, en annan stor utmaning är att minska värmebehovet i våra fastigheter. Det gör vi bland annat genom att optimera driften av värmesystemen, sätta in energieffektiva fönster, tilläggsisolera vindar och återvinna värme från ventilationen. Utöver det så jobbar vi med bergvärmepumpslösningar i olika omfattning som ett komplement till fjärrvärme, avslutar Sofia.

Vill du veta mer?

På Willhem arbetar vi för att våra hus och hyresgäster ska må bra. Du kan läsa mer om vårt hållbarhetsarbete inom miljö och energi här på vår blogg.