Ungdomar på WillhemUngdomar på Willhem
Willhem

Första steget in i arbetslivet

Hur är det att jobba i fastighetsbranschen egentligen? Det fick ungdomarna från Mitt Livs Vals arbetsmarknadsförberedande program FRAMÅT! chansen att testa på.

Vad är FRAMÅT!?

FRAMÅT! är en förlängning av Mitt Livs Vals studiemotiverande program för nyanlända och ensamkommande ungdomar mellan 16–23 år. Syftet är att stärka kopplingarna mellan utbildning och jobb samt minska trösklarna till den svenska arbetsmarknaden.

– Det är oerhört viktigt att företag som Willhem ser möjligheterna med att anställa ungdomar som är nya i Sverige. Det är ett värdefullt utbyte för båda parter; för ungdomarna blir det ett av deras första kliv in på arbetsmarknaden och för Willhem en chans att få motiverad arbetskraft och en mångfald i arbetsgruppen. Nyanlända ungdomar har ofta en hög tröskel in på arbetsmarknaden då de vanligtvis saknar nätverk och svenska arbetslivserfarenheter, därför känns det oerhört uppfriskande att Willhem väljer att fokusera på kompetensen hos ungdomarna och ge dem chansen att visa framfötterna, säger Rebecca Madhani, Generalsekreterare Mitt Livs Val.

En lärorik sommar

I år var det totalt sju ungdomar som fick chansen att testa på fastighetsbranschen genom att sommarjobba på Willhems lokalkontor i Göteborg. Ungdomarna har framför allt målat, rensat förråd, hanterat sopor och städat i utemiljöer. Lyssna på vad Shewit och Yasmin tycker om sin sommar på Willhem.

Läs mer på vår blogg

Willhems engagemang i unga människors möjligheter att få jobb är en del i vårt sociala engagemang. Vill du veta mer om hur det är att sommarjobba hos oss kan du läsa mer om det här på vår blogg.