En container som innehåller allt som behövs för ett WillhemlyftEn container som innehåller allt som behövs för ett Willhemlyft
Willhem
Willhemlyftet:

Ett lyft för alla!

Alla behöver omtanke och kärlek för att må bra. Det gäller naturligtvis även hus; stål, betong, tegel och trä behöver också underhåll för att klara de påfrestningar de utsätts för. Utöver det löpande underhållet utför Willhem även standardhöjande renoveringar av enskilda lägenheter.

Renovering av kök

Konceptet kallas Willhemlyftet och innebär att lägenheter rustas upp och får en standard som är likvärdig med nyproducerade lägenheter. Det är ett sätt för Willhem att höja standarden på enskilda lägenheter, och kunna erbjuda en valfrihet för den som vill bo nytt och modernt.

Det som skiljer Willhemlyftet från andra lägenhetsrenoveringar är hur det görs. Allt material som man behöver, lastas in i en container och placeras i området där lägenheten finns. Den innehåller allt som behövs för ett Willhemlyft; alla vitvaror, dörrhandtag, skåpsluckor, garderober samt kök. Materialet är anpassat för att passa den lägenhet som lyfts. Containrarna har värme så att materialet inte skadas, och ljus så att de som jobbar med lyften plockar med sig rätt material. De är naturligtvis även larmade.

Renovering av lägenhet

För att strömlinjeforma processen har Willhem avtal med en leverantör som tillhandahåller allt material som behövs för att lyfta en lägenhet. Leverantören ser till att allt material finns i containern som kommer till området. På så sätt slipper entreprenören som utför lyftet åka fram och tillbaka till byggvaruhus för att något saknas; allt finns där, i rätt längd och mängd, redo att installeras. Det är sällsynt att det blir material över, men i de fall där det händer så stoppas materialet tillbaka i containern och kan användas till nästa renovering.

Det tar ca sex veckor från det att lyftet påbörjas tills dess att lägenheten är klar. Normalt sett görs Willhemlyften när en lägenhet är mellan hyresgäster; alltså när någon flyttat ut, innan den nya hyresgästen flyttar in. Men naturligtvis har hyresgäster som inte flyttar möjlighet att lyfta sin lägenhet, eller byta internt till en lägenhet som genomgått ett Willhemlyft.

Informationsruta Willhemlyftet

Containerkonceptet – en del av hållbarhetsstrategin

När Willhem punktrenoverar lägenheter enligt modellen för Willhemlyftet kommer allt material till en enskild lägenhet samlat i en container. Detta ger en effektivare produktion, då allt material finns samlat på ett ställe och containern placeras vid lägenheten som ska renoveras. Konceptet innebär framför allt fördelar i form av färre transporter, mindre materialspill och effektivare återanvändning av överblivet material. I nästa steg är ambitionen att applicera konceptet på allmänna utrymmen och utemiljö.