Bostadsområdet LugnetBostadsområdet Lugnet
Willhem
Willhems väg mot klimatmålet:

Energifyllt första år för solpanelerna på Lugnet

I Mälardalen har Willhem en plan att inom fem år förse de allra flesta fastigheterna med solceller. Sedan hösten 2017 finns solceller på fastigheten Lugnet i Västerås.

Efter den soliga sommaren 2018 har denna anläggning levt upp till de förväntningar som fastighetschefen Filip Hansson och fastighetsförvaltaren Jonas Källström ställt: solcellerna fungerar som de ska och producerar gott om el.

– Som bostadsbolag har vi givetvis ett ansvar att minska vår energianvändning och bidra till en bättre miljö för framtida generationer. Vårt övergripande hållbarhetsmål är att halvera mängden inköpt energi jämfört med 2011, vilket innebär 92 kWh/kvadratmeter och år, säger Filip.

Jonas förklarar att tack vare solcellerna har de under sommarhalvåret kunnat se en minskning av inköpt el med cirka 35%.

– Så vi är riktigt nöjda. Nu hoppas vi bara att vi får möjlighet att visa för nyfikna hyresgäster hur mycket energi vi producerar. Vi behöver ju översätta de siffror vi får ut så att det blir greppbart för någon som inte har koll på vad en kilowattimma innebär.

Filip fortsätter:

– Den största produktionen sker på sommarhalvåret och det kan ju verka olyckligt då vi behöver energin än mer på vintern. Stora delar, ca 70%, av sommarens produktion kom trots detta till användning direkt i fastigheten.

Innebär det att all överskottsenergi från i somras gick till spillo?

– Absolut inte, säger Filip. All energi som vi inte nyttjar själva säljer vi vidare till företaget som har hand om nätet.

Informationsruta Willhems solcellsanläggningar