“Får insyn i hur det är att vara ung i Sverige”

Kvadrat i kubik

Från grå betong till blomsteräng

Solen, en av Willhems viktigaste energikällor

Varför köpte vi precis 60 000 m² trägolv?